Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem

ASR-2008PL/48

Charakterystyka sterownika:
 • sterowanie sygnałami do 48 grup sygnalizacyjnych z sygnalizatorami zasilanymi napięciem ~230V lub ~42V.
 • obsługa do 64 pętli indukcyjnych,
 • obsługa do 64 wejść dwustanowych detektorów ruchu,
 • obsługa do 64 wyjść dwustanowych,
 • obsługa do 5 modułów ATLAS lub RackVision systemu wideo detekcji AUTOSCOPE,
 • obsługa do 10 modułów wideo detekcji systemu ZIR-WD,
 • sterowanie do 2 niezależnych nadzorowanych skrzyżowań.
 
Moduły sterująco - nadzorujące
 • moduł podstawowy ASR-CPU z procesorem Intel 386, 16 MB pamięci FLASH, 1 MB pamięci stałej, zegar RTC, 3 porty RS,
 • moduł zabezpieczający ASR-SAFETY-CPU.
 
Współpraca modułu CPU i pakietu SAFETY zapewnia nadzorowani: konfliktów sygnałów zielonych, czasów międzyzielonych, minimalnych i maksymalnych czasów trwania sygnałów, obciążeń w obwodach grup sygnalizacyjnych, długości cyklu, napięcia zasilania, częstotliwości zasilania.
 
Filozofia sterowania ruchem
 • sterowanie grupowe dla izolowanych skrzyżowań z realizacją funkcji strategii LHOVRA, z proiretytowaniem komunikacji publicznej,
 • sterowanie uzależnione od ruchu dla kilku skrzyżowań z wymianą danych o ruchu w obszarze sterowania poprzez sieć X-net,
 • sterowanie obszarowe we współpracy z systemami sterowania ruchem na przykład SPOT-UTOPIA.