Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem

Bydgoszcz, Toruńska-Perłowa-Spokojna


Sterownik: ASR-2008PL/32
 
Konfiguracja sterownika
- 24 grupy sygnalizacyjne,
- 6 pętli indukcyjnych
- 6 przycisków dla pieszych zasilanych napięciem 24VDC
 
Zasady sterowania
Mając na uwadze istotną rolę ul Toruńskiej w układzie komunikacyjnym miasta, istniejące i prognozowane wielkości potoków ruchu kołowego oraz zachowanie priorytetów dla komunikacji tramwajowej, na skrzyżowaniach z ulicami Perłową i Spokojną wykonano sygnalizację acykliczną – preferens na ul. Toruńskiej.  Do tego celu wykorzystano sterownik ASR-2008PL/32, który obsługuje nie zależnie skrzyżowania: Toruńska - Perłowa i Toruńska - Spokojna.
 
Detektory i przyciski
Dla ruchu kołowego i tramwajowego zastosowano pętlę indukcyjnych dodatkowo dla ruchu tramwajowego zastosowano czujniki trakcyjne. Do sterowania grupami pieszymi zastosowano przyciski zasilane bezpiecznym napięciem 24VDC  
 
Strategia sterowania
Plan nr 1: akomodowany, preferens na ul. Toruńskiej
Plan nr 2: stałoczasowy, akomodacja grup tramwajowych  do/z Perłowej
Plan nr 3 - staloczasowy-awaryjny