Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem

Obudowy sterowników ASR-200XPL

ASR-OBA-D, ASR-OBD, ASR-OBM lub ASR-OBP. Wszystkie obudowy ASR-OBx wyposażone są w:
  • panel zasilania - zawierający zabezpieczenia przepięciowe, odgromowe, przeciążeniowe i zwarciowe,
  •  grzałkę wraz z termostatem,  
  • oświetlenie wnętrza,
  • zewnętrzny wyłącznik - umożliwiający wymuszanie trybu ostrzegawczego -   „żółte pulsujące”,
  • pola przyłączeniowe:

PLINT – do podłączenia odwodów grup sygnałowych (8 grup),

DEKTEKTOR TERMINAL – do podłączenia obwodów pętli indukcyjnych (20 pętli),

DEKTEKTOR INP/OUT - do podłączenia obwodów sygnałów wejściowych i wyjściowych dwustanowych (8 wejść / 8 wyjść),

DETEKTOR INP - do podłączenia obwodów sygnałów wejściowych dwustanowych (24 wejścia),

DETEKTOR OUT - do podłączenia obwodów sygnałów wyjściowych dwustanowych (24 wyjścia)

  • zasilacz buforowy UPS (opcjonalnie)
 
  • Szafa aluminiowa ASR-OBA-D
Materiał: aluminiowa
Konstrukcja: dwu komorowa o pojedynczych ściankach
Wymiary: 1170 * 1440 * 406  
Waga: ??
Stopień ochrony: IP 54

Fundament betonowy F-OBA-D

 
  • Szafa metalowa ASR-OBD
Materiał: metalowa z blachy ocynkowanej
Konstrukcja: jednokomorowa o podwójnych ściankach
Wymiary: 310 * 900 * 1300
Waga: 80 kg
Stopień ochrony: IP 54
Fundament metalowy F-ASR lub betonowy F3 do obudów typu Z
 
 
  • Szafa metalowa ASR-OBM
Materiał: metalowa z blachy ocynkowanej
Konstrukcja: jednokomorowa o podwójnych ściankach
Wymiary: 310 * 650 * 1300
Waga: 65 kg
Stopień ochrony: IP 54
Fundament metalowy F-ASR lub betonowy F3 do obudów typu Z
 
 
  • Szafa plastikowa ASR-OBP
Materiał: tworzywo termoutwardzalne
Konstrukcja: jednokomorowa o pojedynczych ściankach
Wymiary: 320 * 528 * 820
Waga: 25 kg
Stopień ochrony: IP 44
Fundament: tworzywo termoutwardzalne, zintegrowany z obudową