Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem
Zakład ZIR-Systemy Sterowania Ruchem, R. Balcer i spółka, Spółka Jawna powstała w listopadzie 1998 roku (od lutego 2017 roku Zakład Inżynierii Ruchu, W. Dumnicki i spółka, Spółka Jawna) i podjęła się rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów związanych z konstrukcją i zastosowaniem urządzeń, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z wdrażania rozwiązań inżynierii ruchu drogowego. Nasz zakład wchodzi w skład podmiotów tworzących Grupę ZIR. Nasi konstruktorzy, programiści i kadra inżynierii ruchu poszukują najwłaściwszych rozwiązań zarówno dla prostych i rozbudowanych skrzyżowań izolowanych (od 3 do 48 grup sygnalizacyjnych), jak i dla skomplikowanych skrzyżowań w układach drogowych.
ZIR-SSR prowadzi działalność w zakresie:
 • Projektowania urządzeń do sterowania sygnalizacjami świetlnymi na skrzyżowaniach dróg
 • Produkcji urządzeń i elementów gwarantujących bezpieczeństwo ruchu na drogach, a w szczególności rodziny sterowników sygnalizacji świetlnej ASR,
 • Wdrażania programów pracy sygnalizacji dla sterowników
 • Wdrażanie systemów kontroli i nadzoru sygnalizacji świetlnej,
 • Wdrażanie systemów sterowania ruchem.
więcej
W 1997 roku ZIR-SSR nawiązał współpracę z duńską firmą FALCO TRAFFIC z Danii i rozpoczął kooperacyjną produkcję nowoczesnych sterowników sygnalizacji świetlnej, znanych na polskim rynku ASR-2000PL (Acykliczne Sterowanie Ruchem na lata 2000 na polskich drogach). Sterowniki te były polskim odpowiednikiem sterowników ITC-1, które firma FALCO TRAFFIC rozpowszechniała na rynkach skandynawskich. Od 2004 roku sukcesorem prawnym firmy FALCO TRAFFIC jest  firma SWARCO Technology ASP z Dani wchodzącej w skład Grupy SWARCO Traffic Manegment. Współpraca z partnerami duńskimi zapewnia, że sterowniki ASR są ciągle unowocześniane, umożliwiają sterowanie od 3 do 48 grup sygnalizacyjnych, zastosowanie  różnych wariantów systemów detekcji (pętli indukcyjnych, detektorów dwustanowe, wideo detekcja). Dzięki swojej elastyczności sterowniki umożliwiają realizację najlepszych rozwiązań strategii sterowania ruchem adekwatnie do wielkości i specyfiki danego skrzyżowania. Do 2010 roku w zakładzie wykonano, a następnie przekazano do eksploatacji ponad 1000 sterowników ASR-2000PL, ASR-2005PL i ASR-2008PL. Prawie 90% sterowników ASR eksploatowanych na drogach krajowych, wojewódzki i miejskich realizuje strategię sterowania opartą o acykliczne programy pracy sygnalizacji.
 Sygnalizacje takie cechuje to, że sterowanie sygnałami zielonymi sygnalizatorów zainstalowanych na skrzyżowaniach jest uzależnione od aktualnego natężenia ruchu w obszarze obejmującym wszystkie wloty skrzyżowania w odległości od 70 do 300 metrów od linii warunkowego zatrzymania. Sygnalizacje wyposażane są w czujniki ruchu, które umożliwiają wykrywanie pojazdów zbliżających się do skrzyżowania i zapewniają zmienne czasy utrzymania sygnałów zielonych w zależności od faktycznej obecności pojazdów na kierunku ruchu, który otrzymał sygnał zielony. Sygnał zielony dla takiego strumienia ruchu jest wygaszany, gdy ostatni pojazd z potoku ruchu minie linie warunkowego zatrzymania, gdy nie wykrywa się pojazdów zbliżających się do skrzyżowania z prędkością uniemożliwiającą wyhamowanie pojazdu. Sygnalizacje sterowane sterownikami ASR cechuje duża dynamika zmian sygnałów, możliwość pomijania podania sygnału zielonego dla kierunków nie zgłaszających jego zapotrzebowania, uprzywilejowanie samochodów ciężkich oraz pojazdów komunikacji publicznej, itp. W efekcie dla użytkowników ruchu stosowanie takich rozwiązań oznacza zmniejszenie czasów oczekiwania na sygnale czerwonym, poprawienie przepustowości skrzyżowania, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, ograniczenie hałasu zużycia benzyny oraz poprawę komfortu jazdy kierowcy. Wdrażane przez nas rozwiązania dla układów skrzyżowań były oparte na indywidualnych rozwiązaniach zaprojektowanych przez ZIR-SSR z wymianą danych pomiędzy sterownikami za pomocą sieci X-NET.
W roku 1997 ZIR-SSR opracował produkt programowy zwany system kontroli i nadzoru ruchu SNS/ASR, który umożliwia zarządom dróg zdalny nadzór nad sygnalizacjami świetlnymi poprzez łącza telefoniczne. System pozwalał na skomunikowanie się ze sterownikiem zainstalowanym na skrzyżowaniu i obserwowanie pracy sygnalizacji, a w szczególności stwierdzenie czy są sprawne obwody sygnałowe grup oraz czujniki detekcji ruchu pojazdów. System umożliwiał zdalne modyfikowanie parametrów  programu pracy sygnalizacji, a przez to co umożliwia ich szybkie dostosowanie do potrzeb ruchu w przypadkach szczególnych (objazdy, remonty dróg, itp.). System pozwala na zbieranie i zapamiętywanie danych o natężeniu ruchu, jakie występuje na skrzyżowaniu. Dane te mogą być podstawą do analizy ruchu w mieście i bazą do opracowania strategii sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Aktualnie współpraca sterowników ASR z systemem SNS/ASR może odbywać się poprzez różne łącza do transmisji danych, a w szczególności GSM/GPRS, WiMAX i światłowodowe.
 
Od 2006 roku ZIR-SSR oferuje rozwiązania oparte na współpracy sterownika ASR-200xPL z systemem sterowania obszarowego SPOT-UTOPIA lub systemem centralnym SCATS. W tym zakresie ZIR-SSR współpracuje z firma MIZAR AUTOATIONE z Włoch, która wchodzi w skład Grupy SWARCO Traffic Manegment oraz ADT Fire and Security Sp. z o. o. z Warszawy
 
Innowacyjnym projektem ZIR-SSR jest opracowanie w latach 2005-2007 rodziny wideo detektorów ZIR-WD,   które na bazie jednego rozwiązania sprzętowego, umożliwiają w oparciu o analizę obrazu z kamery telewizyjnej cctv uzyskiwanie różnych funkcji detekcji ruchu pojazdów. Opracowane wspólnie z Katedrą Systemów Informatyki Transportu, Wydziału Transportu  Politechniki Śląskiej urządzenie ZIR-WD umożliwia po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania systemowego  identyfikację pojazdów w zadeklarowanych polach detekcji, klasyfikację pojazdów lub pomiar parametrów ruchu.
 • ASR-2010PL/48

  ASR-2010PL/48

 • PARP

  PARP

  Platforma sprzętowa ZIR-WD-NET
   
  W ramach programu PARP „Wsparcie w ramach dużego bonu” przy współpracy  z Katedrą Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Zirssr realizuje projekt „Platforma sprzętowa ZIR-WD-NET". Jest to prototyp wideo detektora pojazdów ZIR-WD-NET z dostępem do sieci i obsługą cyfrowych kamer IP. Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.
   
  Projekt obejmuje:
   
  1. Opracowanie prototypu modułu wideo detektora pojazdów ZIR-WD-NET Obejmuje przeniesienie rozwiązania opartego na układzie FPGA typu ”low cost” do układu SoC najnowszej generacji zawierającego oprócz FPGA dwurdzeniowy układ procesorowy i podzespoły do komunikacji sieciowej. Celem nowego opracowania jest rozszerzenie funkcjonalności o funkcję zdalnego zarządzania zasobami wideo detektorów. Proponowane rozwiązanie posiadać będzie znaczny zapas mocy obliczeniowej co pozwoli w przyszłości dołączać kolejne funkcje bez zmiany sprzętu.
   
   2. Opracowanie oprogramowania VDnet interfejsu użytkownika dla konfiguracji i diagnostyki działania wideo detektorów ZIR-WD-NET implementowanego w module. Obejmuje przeniesienie i znaczną modyfikację funkcji i ergonomii użytkowania aktualnego programu VD, uwzględniającego uzyskane w toku 6 lat doświadczenia eksploatacyjne. Zakłada się zmianę podstawowego kanału komunikacyjnego z USB na Ethernet co zapewni zdolność do komunikacji z wideo detektorami ZIR-WD-NET z poziomu dowolnego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
 • Makieta przystosowana do pracy ze sterownikami ASR

  Makieta przystosowana do pracy ze sterownikami ASR

 • Wystawa w Kielcach 2010

  Wystawa w Kielcach 2010

 • Projekt UE

  Projekt UE